• nl
  • en
nlen

Strategie

Een bedrijf ontstaat vaak vanuit een persoonlijke passie. Idealiter wordt bij de strategie goed stilgestaan bij de start van een bedrijf, maar vaak ontstaat deze behoefte pas later. Strategisch vermogen is echter niet altijd aanwezig in een bedrijf, en soms helpt het om gewoon eens een buitenstaander mee te laten denken vanuit een ‘onbevangen’ blik. Strategisch advies van Hermans Business Development kenmerkt zich door open gesprekken te voeren over uw huidige bedrijfsvoering en doelstellingen, uw klant door en door te leren kennen en vanuit die kennis snelle successtappen te zetten. Soms heeft u behoefte aan een inspirerend gesprek, soms bestaat mijn advies uit het opstellen van een complete strategie. In beide gevallen wordt meer succes haalbaar tegen elk budget; kleine bedrijven worden zo groot en grote bedrijven worden beter. We bedenken niet de meest complexe strategie, maar de voor u het snelst en best toepasbare strategie om resultaat te boeken.